پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و چهل و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و چهل و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (16/10/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و چهل و ششمین (146) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 16/10/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو تسلیت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی عنوان نمودند که بی تردید سردار سرافراز جهان اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن ، نظامی مومن و پایدار و پرهیزکار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکا و ایادی استکبار جهانی و آمیخته شدن خون پاک حاج قاسم در سرزمین سیدالشهداء (ع) مقاومت اسلامی را در گستره جهان پویاتر خواهد کرد و انسجام و وحدت یکپارچه جهان اسلام همبستگی ملی و پیروزی نهایی مقاومت را به دنبال خواهد داشت . سپس دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:


 

1-نامه شماره 59303/98 مورخ 10/10/98 شهرداری (به شماره 3087/98 مورخ 14/10/98 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه شماره 1468 مورخ 12/5/98 ، منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه تنظیمی شماره 57467 مورخ 2/10/98 بر روی پلاک 864 قطعه 4 نجف آباد واقع در تعریض خیابان شریعتی ، با عنایت به اینکه برابر مفاد اصلاحیه توافقنامه مذکور و عدم توانایی مالک در انتقال سند مالکیت مقدار دو دانگ پلاک 864 قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان واقع در مسیر بنام شهرداری قید شده در توافقنامه 23377 مورخ 27/4/98 و درخواست کسر نیم دانگ و انتقال مقدار 5/1 دانگ که به شرح ذیل منعکس است : در اجرای نظریه 57302 مورخ 02/10/1398 توافقات شهرداری پیرامون درخواست به شماره 48704 مورخ 21/8/98 مبنی بر اینکه قادر به انتقال سند مالکیت نیمدانگ از دو دانگ عرصه واقع در مسیر نمی باشد را برابر توافقنامه 23377 مورخ 27/4/1398 تحت قسمتی از پلاک ثبتی 864 قطعه 4 ملک واقع در طرح تعریض خیابان شریعتی غربی روبروی پمپ بنزین امیرآباد در محل شهرداری منطقه 2 تشکیل و پس از بحث و بررسی بشرح ذیل توافق گردید :

1) با توجه به درخواست نامبرده مبنی بر عدم فراهم بودن مدارک مالکیت جهت انتقال نیم دانگ از دو دانگ قید شده در توافقنامه فوق الذکر به نام شهرداری مقرر گردید از کل طلب مالک (امتیازی و ریالی) به مبلغ 000/314/681/4 (چهار میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون و سیصد و چهارده هزار)ریال، مبلغ 500/328/170/1 (یک میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد)ریال بابت نیم دانگ کسر و طلب یک دانگ و نیم مالکیت نامبرده مبلغ 500/985/510/3 (سه میلیارد و پانصد و ده میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزارو پانصد) ریال تعیین که صرفاً بصورت امتیاز شناور برروی پرونده های معرفی توسط مالک حسب محاسبات سال 1397 (با توجه به تاریخ ارزیابی هیأت کارشناسی انجام شده ) و مصوبات مربوطه اصلاح و اعمال میگردد .

2) انتقال میزان در مسیر یک و نیم دانگ در یکی از دفاتر اسناد رسمی سطح شهر بنام شهرداری انجام پذیرد.

3)با امضاء ین اصلاحیه توافقنامه کلیه مفاد توافقنامه 23377 مورخ 27/4/1398 کان لم یکنمی گردد.

4) مفاد اصلاحیه توافقنامه پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد.

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 58161/98 مورخ 4/10/98 شهرداری (به شماره 3026/98 مورخ 7/10/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت کشور نسبت به اصلاح تعرفه­های نرخ کرایه سرویس مدارس جهت سال تحصیلی 98-99 براساس 3 برگ جداول اصلاحیه تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس خودروهای سواری بانضمام 2 برگ گزارش توجیهی مربوطه که در جلسه مورخ 28/9/98 کارگروه ماده 18 مطرح و ضمن تصویب ، با اجرای آن از تاریخ 1/9/98 موافقت گردیده است مطرح که پس از بحث و بررسی با نرخ کرایه صدرالاشاره با توجه به صورتجلسه مورخ 30/9/98 مشترک هیئت مدیره شورای محترم سازمان مذکور به استناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

                              اصلاحیه تعرفه نرخ کرایه سرویس مدارس مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججی و هنرستان شهید پارسا

  پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت کشور برای سال تحصیلی1398-1399

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هر نفر ماهیانه براساس 22 روزکاری

ون بنزینی

سواری

قبل از اجرا

بعد از اجرا

قبل از اجرا

بعد از اجرا

1

نجف آباد

000/860

000/950

000/230/1

000/350/1

2

امیرآباد

000/920

000/010/1

000/290/1

000/420/1

3

آزادگان 

000/050/1

000/160/1

000/480/1

000/630/1

4

صالح آباد

000/920

000/010/1

000/350/1

000/490/1

5

یزدانشهر قسمت 1 و 2              

000/880

000/970

000/280/1

000/410/1

6

فیروز آباد

000/880

00/970

000/240/1

000/370/1

7

جوزدان

000/710

000/780

000/080/1

000/190/1

8

گلدشت

000/000/1

000/100/1

000/480/1

000/630/1

9

قلعه سفید

000/120/1

000/230/1

000/650/1

000/820/1

10

کهریزسنگ

000/120/1

000/230/1

000/670/1

000/840/1

11

اصغرآباد

000/220/1

000/340/1

000/720/1

000/890/1

12

کوشک

000/600/1

000/760/1

000/030/2

000/230/2

13

قهدریجان

000/600/1

000/760/1

000/030/2

000/230/2

14

تیران

000/850/1

000/040/2

000/410/2

000/650/2

15

نهضت آباد

000/600/1

000/760/1

000/030/2

000/230/2

16

ویلاشهر

000/980

000/080/1

000/480/1

000/630/1

17

حاجی آباد

000/120/1

000/230/1

000/660/1

000/830/1

18

جلال آباد

000/800

000/880

000/180/1

000/300/1

19

فولادشهر

000/250/1

000/380/1

000/770/1

000/950/1

20

یزدانشهر قسمت سوم

000/920

000/010/1

000/300/1

000/430/1

21

زازران

000/660/1

000/830/1

000/160/2

000/380/2

22

تیرانچی

000/660/1

000/830/1

000/160/2

000/380/2

23

خیابان طالقانی امیرآباد

000/860

000/950

000/240/1

000/370/1

24

مسکن مهر فولادشهر

000/350/1

000/490/1

000/910/1

000/100/2

25

فاز چهار آزادگان

000/130/1

000/240/1

000/560/1

000/720/1

میزان افزایش 10 % نسبت به نرخ کرایه قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت .

       میزان افزایش 10 % بدون کسر کسورات بصورت خالص به حقوق راننده خودرو اضافه و پرداخت گردد.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

اصلاحیه تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت کشور برای سال تحصیلی 1398-1399

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هر نفر ماهیانه براساس 22 روز کاری

ون بنزینی

سواری

قبل از اجرا

بعد از اجرا

قبل از اجرا

بعد از اجرا

1

داخلی نجف آباد

000/700

000/770

000/040/1

000/140/1

2

امیرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/780

000/860

000/230/1

000/350/1

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

000/830

000/910

000/300/1

000/430/1

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/830

000/910

000/300/1

000/430/1

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

000/830

000/910

000/300/1

000/430/1

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

000/870

000/960

000/310/1

000/440/1

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

000/920

000/010/1

000/400/1

000/540/1

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

000/920

000/010/1

000/430/1

000/570/1

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

000/210/1

000/330/1

000/750/1

000/930/1

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

000/660/1

000/830/1

000/400/2

000/640/2

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

000/840/1

000/020/2

000/650/2

000/920/2

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

000/660/1

000/830/1

000/330/2

000/560/2

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

000/310/1

000/440/1

000/740/1

000/910/1

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

000/780

000/860

000/210/1

000/330/1

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

000/820

000/900

000/290/1

000/420/1

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

000/920

000/010/1

000/400/1

000/540/1

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

000/700

000/770

000/940

000/030/1

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/020/1

000/120/1

000/510/1

000/660/1

19

داخلی یزدانشهر

000/620

000/680

000/920

000/010/1

20

داخلی امیرآّباد

000/620

000/680

000/920

000/010/1

21

داخلی آزادگان

000/620

000/680

000/920

000/010/1

22

داخلی ویلاشهر

000/620

000/680

000/920

000/010/1

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

000/700

000/770

000/940

000/030/1

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

000/690

000/760

000/940

000/030/1

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

000/700

000/770

000/940

000/030/1

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

000/860

000/950

000/330/1

000/460/1

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/860

000/950

000/330/1

000/460/1

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

000/810

000/890

000/210/1

000/330/1

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

000/810

000/890

000/210/1

000/330/1

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

000/650

000/720

000/940

000/030/1

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

000/650

000/720

000/940

000/030/1

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

000/650

000/720

000/940

000/030/1

میزان افزایش 10 % نسبت به نرخ کرایه قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت .

 

                       میزان افزایش 10 % بدون کسر کسورات  بصورت خالص به حقوق راننده خودرو اضافه و پرداخت گردد.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

اصلاحیه تعرفه های نرخ کرایه سرویس  مدارس سماء ، پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت کشور برای سال تحصیلی 1398-1399

 

ردیف

 

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هر نفر ماهیانه براساس 22 روز کاری

ون بنزینی

سواری

قبل از اجرا

بعد از اجرا

قبل از اجرا

بعد از اجرا

1

نجف آباد

000/880

000/970

000/270/1

000/400/1

2

امیرآباد

000/970

000/070/1

000/420/1

000/560/1

3

آزادگان  فاز 1و2

000/930

000/020/1

000/380/1

000/520/1

4

آزادگان  فاز 3و4

000/030/1

000/130/1

000/500/1

000/650/1

5

صالح آباد

000/980

000/080/1

000/470/1

000/620/1

6

یزدانشهر اول و دوم              

000/040/1

000/140/1

000/500/1

000/650/1

7

فیروز آباد

000/980

000/080/1

000/470/1

000/620/1

8

جوزدان

000/300/1

000/430/1

000/670/1

000/840/1

9

گلدشت

000/990

000/090/1

000/470/1

000/620/1

10

قلعه سفید

000/050/1

000/160/1

000/620/1

000/780/1

11

کهریزسنگ

000/050/1

000/160/1

000/620/1

000/780/1

12

اصغرآباد

000/240/1

000/360/1

000/700/1

000/870/1

13

کوشک

000/460/1

000/610/1

000/980/1

000/180/2

14

قهدریجان

000/510/1

000/660/1

000/980/1

000/180/2

15

تیران

000/060/2

000/270/2

000/900/2

000/190/3

16

نهضت آباد

000/780/1

000/960/1

000/200/2

000/420/2

17

ویلاشهر

000/880

000/970

000/180/1

000/300/1

18

حاجی آباد

000/380/1

000/520/1

000/770/1

000/950/1

19

جلال آباد

000/020/1

000/120/1

000/460/1

000/610/1

20

فولادشهر

000/870/1

000/060/2

000/620/2

000/880/2

21

یزدانشهر قسمت سوم

000/080/1

000/190/1

000/570/1

000/730/1

22

زازران

000/510/1

000/660/1

000/060/2

000/270/2

23

تیرانچی

000/510/1

000/660/1

000/060/2

000/270/2

24

خیابان طالقانی امیرآباد

000/980

000/080/1

000/430/1

000/570/1

 

میزان افزایش 10 % نسبت به نرخ کرایه قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت .

میزان افزایش 10 % بدون کسر کسورات بصورت خالص به حقوق راننده خودرو اضافه و پرداخت گردد.

 

3-نامه شماره 60612/98 مورخ 15/10/98 شهرداری (به شماره 3125/98 مورخ 15/10/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به صورتجلسه شماره 54154 مورخ 17/9/98 و همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 8/892 قطعه یک نجف آباد به نشانی خیابان نوبهار ، کوی شهید مجتبی ایزدی ، شهرداری در نظر دارد براساس مفاد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به فروش مقدار 53/26 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق ، طبق نظریه ارزیابی شماره 42995 مورخ 21/7/98 از قرار هر مترمربع مبلغ 000/000/3 ریال و جمعاً به مبلغ 000/590/79 ریال اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 61019/98 مورخ 16/10/98 شهرداری( به شماره 3126/98 مورخ 16/10/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به شهادت سردار سرافراز اسلام و ایران شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با توجه به رشادتها و ایثارگریهای این شهید و سابقه دوستی ایشان با شهید سرلشگر احمد کاظمی و شهید ناصر توبئیها و لشگر سرافراز 8 نجف اشرف مقرر گردید با توجه به پیشنهاد شهردار محترم و اعضاء محترم شورا مسیر حدفاصل تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتی به سمت فولادشهر بنام این سردار گلگون کفن نامگذاری و مصوب گردید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص)خاتمه یافت.
غائبجلسه: جناب آقای مهندس گودرزی نائب رئیس محترمشورای اسلامی شهرکه با توجه به هماهنگی قبلی با مرخصی ایشان موافقت گردید.

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.