پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (14/11/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و پنجاه و یکمین (151) جلسه رسمیشورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 14/11/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 151:


 

در ابتدای جلسه جناب آقای طرقی ریاست محترم شورا درخصوص سفر به تهران باتفاق شهردار محترم ، مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری و مسئول محترم سازمان مشارکتهای مردمی و پیگیری امور شهرداری گزارش مفصلی به شرح ذیل ارائه نمودند :

1-پیگیری پروژه قطار شهری نجف آباد – اصفهان در سازمانهای شهرداریهای کشور و تشکیل دو جلسه مهم در این زمینه

2-پیگیری پروژه کشتارگاه بزرگ صنعتی غرب استان در نجف آباد و تشکیل جلسه با جناب آقای اکبر جمالی نژاد – معاون محترم امور عمرانی وزیرکشور و معاونین محترم ایشان با موضوع تأمین اعتبار کشتارگاه صنعتی

3-پیگیری پروژه فرهنگی سینما امید و انعقاد تفاهم نامه جهت اخذ کمک سازمان شهرداری ها برای موضوع سینما

4-پیگیری انعقاد تفاهم نامه ساخت پردیس سینمایی و جلسه با معاون امور سینمایی وزیر محترم ارشاد

5-جلسه با آقای برمکی –رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و صندوق کارآفرینی امید برای اخذ وام جهت کشتارگاه صنعتی

آقای طرقی همچنین گزارش مفصلی از جلسه مهم مورخ 13/11/98 در فرمانداری با موضوع " صدور پروانه و مجوزات ساخت و ساز و دیوارکشی در حریم شهر و روستا" ارائه نمودند .در این جلسه مهم که به ریاست جناب آقای جعفرزاده معاونت محترم فرماندار برگزار گردید بر رعایت حریم شهر و روستا و صدور مجوزات توسط شهرداری و دهیاری صرفاً برمبنای قوانین و مقررات مصوب تأکید گردید.

* سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 66954/98 مورخ 12/8/98 شهرداری (به شماره 3478/98 مورخ 12/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به گزارش و درخواست منطقه سه شهرداری مبنی بر لزوم اجرای عملیات رنگ آمیزی و زیباسازی معابر شهری و ساخت المان جهت نصب در سطح شهر در ماههای پایانی سال جاری و شب عید شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین کسری اعتبار ردیف شماره 350403 ( با عنوان طراحی و احداث المانها و نمادهای هویت دار و آبنما در سطح شهر) به مبلغ 000/000/100/4 ریال و ردیف شماره 350401 ( با عنوان نکوسازی و زیباسازی معابر و مبلمان سطح شهر) به مبلغ 000/000/850/4 ریال ، اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 شهرداری منطقه سه از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 66944/98 مورخ 12/11/98 شهرداری( به شماره 3480/98 مورخ 12/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به انجام مراحل اجرائی آزادسازی املاک در مسیر اجرای طرح بلوار کشاورز و لزوم شروع عملیات عمرانی پروژه احداث بلوار کشاورز (حدفاصل خیابان امام خمینی (ره) تا کمربندی جنوب ) منطقه دو ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد الشرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر از محل ردیف شماره 330124 (با عنوان احداث بلوار کشاورز) اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 منطقه دو و همچنین تأمین کسری اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه مذکور به مبلغ 000/000/000/100 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس ازبحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 67225/98 مورخ 12/11/98 شهرداری (به شماره 3483/98 مورخ 12/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 65572 مورخ 5/11/98 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1994/790 قطعه 8 نجف آباد به نشانی ویلاشهر – نبش خیابان معلم و بلوار باهنر، نظر به اینکه شهرداری نسبت به فروش مقدار 93/1 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه ارزیابی شماره 64317 مورخ 30/10/98 جمعاً به مبلغ 000/300/19 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نموده مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 66957/98 مورخ 12/11/98 شهرداری( به شماره 3479/98 مورخ 12/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر درخواست شماره 160777/98 مورخ 4/10/98 منطقه سه شهرداری منضم به درخواست شماره 1310/1241 مورخ 27/9/98 بانک مسکن شعبه مرکزی نجف آباد با موضوع عودت وجه اضافه واریزی بانک به حساب درآمد منطقه سه به مبلغ 000/000/135 ریال ، با عنایت به اینکه شهرداری درنظر دارد نسبت به استرداد وجه اشتباه اضافه واریزی در وجه بانک مسکن شعبه نجف آباد اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 66948/98 مورخ 12/11/98 شهرداری(به شماره 3476/98 مورخ 12/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به برنامه ریزی انجام شده و درخواست نیاز و لزوم احداث فضای فرهنگی در سطح منطقه پنج ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط و شروع اجرای عملیات عمرانی احداث ساختمان فرهنگسرای صالح آباد از محل ردیف شماره 360313 ( با عنوان احداث فرهنگسرای صالح آباد ) اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 منطقه پنج و همچنین تأمین کسری اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه مذکور به مبلغ 000/000/000/20 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 66938/98 مورخ 12/11/98 شهرداری( به شماره 3481/98 مورخ 12/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به لزوم شروع عملیات عمرانی احداث ساختمان فرهنگسرای کوثر منطقه چهار ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجدالشرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر از محل ردیف شماره 360305 ( با عنوان احداث فرهنگسرای کوثر) اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 منطقه چهار و همچنین تأمین کسری اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه مذکور به مبلغ 000/000/000/70 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص)خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.