پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

نوزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، نوزدهمین(19) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 26/7/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس...
۱۱ آبان ۱۴۰۰

هجدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هجدهمین(18) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 24/7/1400 ساعت 30/15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس...
۱۱ آبان ۱۴۰۰

هفدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفدهمین(17) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 17/7/1400 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، شانزدهمین(16) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 12/7/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

چهاردهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، چهاردهمین(14) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 3/7/1400 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

سیزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، سیزدهمین(13) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 27/6/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

دوازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دوازدهمین(12) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 22/6/1400 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

یازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یازدهمین(11) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 20/6/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

دهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، دهمین(10) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 15/6/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند ازکلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید .سپس جناب...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، نهمین(9) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 13/6/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند ازکلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید .سپس جناب آقای...
۱۰ آبان ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پانزدهمین(15) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 10/7/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب...
۰۹ آبان ۱۴۰۰

هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد /دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتمین(8) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 8/6/1400ساعت 17 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید .سپس جناب...
۲۱ شهریور ۱۴۰۰

هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد / دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتمین(7) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 6/6/1400ساعت 18 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید . جناب آقای مؤمنی...
۲۱ شهریور ۱۴۰۰

ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

فوق العاده - غیرعلنی پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، ششمین(6) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 31/5/1400ساعت 17 بصورت غیرعلنی در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت...
۲۱ شهریور ۱۴۰۰

پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجمین(5) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 23/5/1400ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از  کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم...
۲۰ شهریور ۱۴۰۰

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.