پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

مصوبات شورای شهر

Feed Link JS News

دویست و سیزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و سیزدهمین (213) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 7/4/1400 ساعت 30/16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید  آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۰۴ مرداد ۱۴۰۰

دویست و دوازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و دوازدهمین (212) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 31/3/1400 ساعت 30/16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید  آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۰۴ مرداد ۱۴۰۰

دویست و یازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و یازدهمین (211) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 17/3/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید  آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۰۲ مرداد ۱۴۰۰

دویست و دهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و دهمین (210) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 10/3/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید توسط جناب آقای رضائی...
۰۲ مرداد ۱۴۰۰

دویست و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و نهمین (209) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 3/3/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۰۲ مرداد ۱۴۰۰

دویست و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و هشتمین (208) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/2/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۱۲ خرداد ۱۴۰۰

دویست و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و هفتمین (207) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/2/1400 ساعت 18 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۱۲ خرداد ۱۴۰۰

دویست و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و ششمین (206) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 13/2/1400 ساعت 18 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

دویست و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و پنجمین (205) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 30/1/1400 ساعت 18 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای آسیابانی...
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

دویست و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و چهارمین (204) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 23/1/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

دویست و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و سومین (203) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 16/1/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

دویست و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و دومین (202) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 25/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای...
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

دویست و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و یکمین (201) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 23/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی...
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

دویستمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویستمین (200) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 18/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی...
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

یکصد و نود و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و نود و نهمین (199) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 11/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس...
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.